Contact

Ellen Verstraten, everstraten@hulstvoorelkaar.nl 

Functie: Welzijnswerker

Week van de Amateurkunst

Mariska Sijs, msijs@hulstvoorelkaar.nl 

Functie: Coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Stages

Cultuurbuurtwerk