Tijdelijk Huisverbod

Huiselijk geweld

 

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse samenleving.

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

Voor hulp en advies bij huiselijk geweld kunt u o.a. contact opnemen met stichting Hulst voor elkaar. 

Om huiselijk geweld  terug te dringen kan de burgemeester  een  tijdelijk huisverbod op leggen.

 

Tijdelijk Huisverbod

 

Het tijdelijk huisverbod houdt in dat de pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester of door de politie indien zij daartoe wordt gemandateerd. 

De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. De uithuisgeplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Vanuit Hulst voor elkaar worden er hulpverleners ingezet om een  tijdelijk huisverbod te begeleiden  en te co√∂rdineren.

Voor meer informatie zie:
www.vooreenveiligthuis.nl/huiselijkgeweld
www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/huisverbod.