Mariska Sijs, msijs@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Coördinator vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage, jongerenwerk

 

Ellen Verstraten, everstraten@hulstvoorelkaar.nl  

Functie: Opbouwwerker 

 

Marc de Haas, mdehaas@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Coördinator sport en bewegen

 

Steffen de Weers, sdeweers@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Medewerker sport en bewegen en ict 

 

Liesbeth Bevers, lbevers@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Medewerker sport en bewegen

 

Tom Erpelinck, terpelinck@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Medewerker sport en bewegen 

 

Rose Mandungu, rmandungu@hulstvoorelkaar.nl 

Functie: Jongerenwerker

 

Frenkie Vermeulen, fvermeulen@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Jongerenwerker

     

Petra Vinke, pvinke@hulstvoorelkaar.nl

Functie: Coördinator steunpunt mantelzorg