Foodkar

De Foodkar is een mobiel buurthuis dat ingezet kan worden door verenigingen en wijk- en dorpsraden bij alle evenementen in de Gemeente Hulst.

De Foodkar heeft tot doel ontmoeting te stimuleren in wijken en dorpen. De Foodkar kan ook door buurtbewoners ingezet worden om een gezellige buurtbarbecue of een buurtborrel in hun straat of wijk te organiseren. 

De Stichting Hulst voor Elkaar vraagt een kleine vergoeding voor het gebruik van de Foodkar a €25 euro per dagdeel.De Foodkar wordt door Hulst voor Elkaar gebracht en weer opgehaald.

Voor meer informatie zie de gebruikersregels.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust even contact met ons op 0114-684700 of info@hulstvoorelkaar.nl