Opbouwwerk

Opbouwwerk (of samenlevingsopbouw) zet zich in voor groepen mensen uit de bevolking, met speciaal oog voor diegenen die het op financieel of sociaal gebied niet zo gemakkelijk hebben. Niet iedereen heeft de kans om zichzelf optimaal te ontplooien of mee te doen in de maatschappij. Sommigen worden zelfs bedreigd in hun welzijn. Vooral die mensen proberen we een helpende hand te bieden.

 

Opbouwwerk brengt mensen samen in groepen organisaties om concrete knelpunten aan te pakken in hun woon- en leefomgeving. Het gaat om sociale of maatschappelijke problemen. Leefbaarheid en sociale cohesie zijn hierin sleutelbegrippen. In de strijd tegen sociale uitsluiting richt het opbouwwerk zich ook tot burgers met minder (financiële en psychische) draagkracht. Opbouwwerk is gericht op de lokale samenleving. Er wordt gewerkt op dorps- en wijkniveau