Jongerencentrum Komma

Jongeren en samenleving

Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst van een gezonde samenleving in Hulst. Dat betekent dat er naast goed onderwijs, in brede kring, aandacht voor jongeren moet zijn. 

 

Wat is jongerenwerk?

Jongerenwerkers zijn professionele opvoeders in de buurt en voornamelijk (maar niet alleen) in het domein vrije tijd. Jongerenwerkers zijn mede-opvoeders samen met de andere opvoeders in de omgeving van jongeren. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Jongerenwerkers gaan een pedagogische en strategische relatie met jongeren aan om hen te vormen c.q. te sturen in gedrag. Een jongerenwerker geeft ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen jongeren, als onderdeel van hun sociale leefomgeving, in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid.

 

De vorm van begeleiding en ondersteuning is vooral coachend en daarmee te onderscheiden van hulpverlening door andere beroepsgroepen. 

Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan enerzijds de integrale aanpak van overlast en anderzijds talentontwikkeling in de gemeente Hulst

 

Het jongerenwerk werkt vanuit een positieve insteek en is gericht op het benutten en vergroten van de talenten en kansen van jongeren. Jongeren worden binnen het jongerenwerk aangesproken op het leveren van een actieve bijdrage aan hun eigen vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling. Dit stimuleren van maatschappelijke participatie heeft een sterke preventie waarde.

 

Het jongerencentrum valt sinds januari 2013 onder de vlag van Hulst Voor Elkaar (HVE)  de jongerenwerksters zijn Frenkie Vermeulen en Rose Mandungu. Het Jongerencentrum is geopend voor iedereen van 12 t/m 23 jaar.In het jongerencentrum wordt gewerkt met jongeren,vrijwilligers en enkele volwassen vrijwilligers. 

 

Straathoekwerk

Hulst voor elkaar heeft een straathoekwerker die op straat aanwezig is en contact legt met jongeren. Op deze manier kan overlast voorkomen worden en kunnen jongeren hun talenten blijven ontwikkelen. Rose Mandungu is de straathoekwerker in Hust

 

Jongeren Informatie Punt

Het JIP is een informatiewinkel. Het JIP bestaat als vast punt in het jongerencentrum in Hulst, maar we komen met JIP elke maand op de drie VO scholen in de Gemeente Hulst en het Jip is aanwezig tijdens evenementen. Jongeren kunnen terecht voor informatie, advies en ondersteuning gratis, vertrouwelijk en anoniem. Het JIP kan eventueel doorverwijzen naar andere instellingen als blijkt dat er meer hulp gewenst is.

 

Alle actuele informatie vindt u op de website www.kommahulst.nl

Vrijwilligerswerk in het Jongerencentrum

Wilt u graag vrijwilliger worden in het jongerencentrum, neem dan vrijblijvend contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk of met jongerencentrum Komma voor informatie. U kunt vragen naar Mariska Sijs of Timo Knieriem. U kunt ook altijd binnenlopen tijdens onze openingstijden!