Gezinscoach/Jeugdmaatschappelijk Werk

De gezinscoach helpt u bij alles wat nodig is om uw gezin weer op de rails te krijgen.

 

Er kunnen problemen zijn op het gebied van: opvoeding van de kinderen, relaties, geld of schulden, wonen, overlast in de buurt, werk of onderwijs, gezondheid en veiligheid.

 

De gezinscoach praat met u, werkt met u samen, helpt bij praktische zaken, bezoekt samen met u instanties en ondersteunt u waar dat nodig is.

 

Het belangrijkste in het werk van de gezinscoach is ervoor te zorgen dat u zelf als ouder(s) weer verantwoordelijkheid leert nemen voor alle verschillende gezinstaken.

 

De gezinscoach heeft contact met zowel u als ouder(s) als met uw kinderen. Ook werkt hij samen met andere mensen die bij uw gezin betrokken zijn zoals familie, school, woningbouwvereniging, politie, gemeente en andere instanties.

 

Naast gezinnen ondersteunt de gezinscoach ook individuele jongeren.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Jeugd Maatschappelijk Werk van Stichting Hulst voor Elkaar, bereikbaar op tel. 0114-684700.