School Maatschappelijk Werk

Stichting Hulst voor Elkaar zet zich via het School Maatschappelijk Werk in voor het bevorderen van het welbevinden van leerlingen op het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs door de competenties van de kinderen te bevorderen. Dit vergroot de kansen van de kinderen om hun schoolopleiding zo goed mogelijk te kunnen volgen en deze met positief resultaat af te ronden. Hulst voor Elkaar geeft hierbij ondersteuning aan de school, de ouders en de kinderen. Eventueel vindt er toeleiding naar speciale geïndiceerde zorg plaats.

De hulpverlening vindt hoofdzakelijk plaats vanuit school in nauwe samenwerking met zorgpartners in en om de school.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk van Stichting Hulst voor Elkaar, bereikbaar op tel. 0114-684700.