Een pluim voor mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg 2016

Ieder jaar vindt op 10 November de Dag van de mantelzorg plaats, een dag waarbij de mantelzorgers in heel Nederland extra aandacht krijgen  in de vorm van een presentje. Het thema dit jaar “Mantelzorg doe je samen” . Dit jaar grijpen we de Dag van de mantelzorg aan om mantelzorgers te informeren over het project  wehelpen.nl  Dit project is er op gericht om elkaar te helpen door vraag en aanbod samen te brengen..

Zorgen voor een ander  staat in de belangstelling in een tijd van bezuinigingen en minder zorg door de overheid. Daarom is het zeker in deze tijd belangrijk om stil te staan bij het belangrijke werk dat mantelzorgers doen. Je kunt mantelzorger zijn voor o.a. je gehandicapte kind, je psychisch zieke zus, je moeder met dementie, je vader met een CVA. De taken van mantelzorgers lopen sterk uiteen. Dat varieert van helpen met allerlei huishoudelijke taken en boodschappen doen tot het 24 uur per dag verzorgen van iemand.  We spreken over mantelzorg als de mantelzorgtaak 8 uur of meer per week tijd kost en het zorgen langer dan 3 maanden duurt.

Kent u een mantelzorger die een presentje  verdient? Geef hun naam en adres  voor 29 oktober 2016 door aan het steunpunt en vermeldt er ook bij voor wie de mantelzorger zorgt. Dan zorgen wij er voor dat deze mantelzorger ook een presentje krijgt op 10 November a.s.

Contactgegevens steunpunt mantelzorg

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Petra Vinke van het steunpunt via telefoonnummer 0114-684700 of via het e-mailadres pvinke@hulstvoorelkaar.nl