Mantelzorg

Het doel van het Steunpunt Mantelzorg is het ondersteunen van mantelzorgers die zorg en ondersteuning bieden aan hun naaste. Het steunpunt is er voor iedereen die voor een ander zorgt. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een naaste. Dat kan gaan om zorg voor een chronisch zieke partner, een demente ouder, een gehandicapt kind, een psychisch zieke broer of ouder en tal van andere situaties. Meestal gaat het om familie, maar er zijn ook mensen die mantelzorger zijn van hun buurvrouw. Een mantelzorger is geen beroepskracht. De zorg varieert van licht tot zeer zwaar, soms 24 uur per dag. Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld zorg voor het huishouden of zorg voor de kinderen.

De ondersteuning van het steunpunt bestaat uit:

  • Informatie
  • Advies en begeleiding
  • Emotionele steun
  • Educatie
  • Praktische hulp
  • Respijtzorg
  • FinanciĆ«le tegemoetkoming
  • MateriĆ«le hulp