Sportbuurtwerk

Vanuit het kader Hulst in beweging is er vanuit verschillende kernen de vraag gekomen om sportbuurtwerk op te starten. Dit is vanaf maandag 10 september 2007 gerealiseerd.

Sportbuurtwerk is een buurtgerichte werkmethode die inspeelt op de wensen en behoeften van bewoners ten aanzien van sport en bewegen.

 

Hieronder kunt u de definitie lezen die door het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) is opgesteld.

 

Sportbuurtwerk als doel en middel
Sport en bewegen kan in het Sportbuurtwerk een doel op zich zijn, bijvoorbeeld als het sportbuurtwerk groepen buurtbewoners probeert te bereiken die nog niet of onvoldoende aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen. Sport en bewegen kan hier echter ook een middel zijn om andere, vaak sociale, doelen te bereiken, bijvoorbeeld het bevorderen van de integratie van bewoners van een buurt.

 

Sportbuurtwerk, hoe ziet het eruit?
Sportbuurtwerk kan in de praktijk uiteenlopende vormen aannemen. Bepalend daarbij zijn enerzijds de behoeften van de buurtbewoners, en anderzijds de beschikbare middelen en ruimten. Soms bestaat sportbuurtwerk uit een enkele wekelijkse sport- of beweegactiviteit voor kinderen van 8 tot 12 jaar op een pleintje in de wijk, soms is het een uitgebreide kalender van sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen, waarbij wijkcentra, scholen, sportverenigingen en andere organisaties uit de wijk bij zijn betrokken.

Sportbuurtwerk, een antwoord op de vraag van buurtbewoners
Sportbuurtwerk kan een machtig instrument zijn, omdat het een antwoord geeft op de behoefte van de bewoners van een buurt en hen heel direct aanspreekt. Bovendien vindt sportbuurtwerk altijd plaats in de directe woonomgeving van de buurtbewoners en is de deelnemersbijdrage betaalbaar voor iedereen. Daardoor kan sportbuurtwerk op z'n minst de nieuwsgierigheid van potenti?le deelnemers opwekken, waardoor de drempel naar actieve deelname laag is.

 

De leerlingen zullen 1 keer in de week na schooltijd de mogelijkheid hebben om te komen sporten. Elke week zal er geprobeerd worden om een andere sport aan bod te laten komen, zodat de leerlingen kennis kunnen maken met allerlei sporten. Uiteindelijk is het de bedoeling om de kinderen op een sportieve manier lekker bezig te houden.

We wisselen de lessen zo af dat het voor iedereen leuk blijft. Zo proberen we elke week een andere sport te doen.  

Wanneer jullie graag nog andere sporten willen beoefenen kan dit aangegeven worden bij jullie begeleider.

Let wel op: Sportbuurtwerk is niet bedoeld als kinderopvang, kinderen kunnen komen en gaan wanneer ze willen.