Sportdorp Clinge

Impressie film sportdorp Clinge

Sport is leuk, gezond en werkt als bindmiddel tussen mensen. Mensen die nog niet bewegen willen we d.m.v. sportdorp Clinge actief krijgen. De huidige sportparticipatie in deze kern is erg laag, slechts 20,9% van de inwoners heeft een lidmaatschap bij een sportaanbieder (rapportage KISS voor overheden).

Met de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in de kern Clinge vergroten. Sport en Bewegen is daarbij het bindmiddel. In deze kern spelen de bewoners en verschillende sportaanbieders een grote rol. Op basis van een behoeftepeiling wordt een vernieuwend sport-en beweegaanbod in hun leefomgeving gecreƫerd. Het nieuwe sportaanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van structurele activiteiten.

Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners kennis maken met het vernieuwd sportaanbod, maar ook het reeds aanwezig sportaanbod zal op deze wijze een stimulans krijgen waarmee de mensen kennis mee kunnen maken.

De doelgroep die centraal staat in de kern Clinge zijn de volwassenen, ouderen en gehandicapten. Samenwerking met verschillende partijen is hierbij essentieel: denk aan sportverenigingen, dorpsraad, welzijnsorganisatie. Accommodaties worden zo beter benut en de sociale structuur in de kern Clinge wordt versterkt.

Kortom, de leefbaarheid wordt vergroot en door het sportdorp worden de inactieven actief!

Door middel van de behoeftepeiling zal er een gestructureerd beweegaanbod komen voor de inwoners van Clinge zodat de sportparticipatie in deze kern flink omhoog zal gaan, zo ambitieert sportdorp Clinge.