Wat is Sportdorp Kloosterzande

Met Sportdorp Kloosterzande  willen we de leefbaarheid in de kern en omliggende kernen vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport -en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van een dorp/wijk. Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal gecreëerd worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen.

Voor meer informatie www.sportdorpkloosterzande.nl