De Instapper

Vindt u het leuk om uitstapjes te maken in de buurt en vindt u het niet gezellig om dit alleen te doen? 

Ga dan mee met de Instapper! Dit is een busje van Hulst Voor Elkaar waar 8 personen in kunnen. Het busje wordt bestuurd door een vrijwilliger.

Bij uitstapjes moet u denken aan ergens koffiedrinken, bezoek aan een tuincentrum of museum. De uitstapjes duren gemiddeld van 14.00 tot 16.30 uur.

De uitstapjes zijn bedoeld voor mensen die normaal gesproken niet veel weg gaan.

Per kern is er een maandelijks uitje. De kosten zijn 3 euro per uitstap. Consumpties ter plaatse zijn voor eigen rekening. 

Aanmelding

De bedoeling is dat u een abonnement neemt voor een half jaar. Als u zich inschrijft via onderstaand strookje, ontvangt u bevestiging van deelname, een deelnemerskaart, een machtiging om het abonnementsgeld af te schrijven. 

Voor de goede orde: Als u eenmalig niet kunt, krijgt u de bijdrage niet terug. U kunt uw plaats aan iemand anders doorgeven. Deelname is op eigen risico.
Bij teveel aanmeldingen, wordt een wachtlijst aangelegd. Als u daarop geplaatst wordt, krijgt u daarover ook bericht.

Neem contact met ons op voor aanmelding, contactpersoon Ellen Verstraten.