Persoonlijk alarm

In samenwerking met stichting personenalarmering Zeeland, Zorgsaam en Curamus bieden wij de oplossing bij een gevoel van onveiligheid. Bent u bijvoorbeeld bang te vallen of voelt u zich onveilig in huis dan kunnen wij u misschien helpen met een personenalarm. Bel ons voor een afspraak dan komen wij langs om uit te leggen hoe het werkt. 

Als u aangesloten bent op een persoonlijk alarm krijgt u een zendertje dat u als clip of halssnoer kunt dragen, zodat u dit altijd bij u heeft. 

Het enige dat u in noodsituaties hoeft te doen, is de knop van de zender indrukken! 

Hoe werkt het?

Bij uw telefoonaansluiting wordt een alarmkastje geplaatst. Via dit kastje bent u aangesloten op de alarmcentrale. Verder moet u thuis altijd het alarmknopje dragen. 

Opmerking: ook tijdens het douchen kunt u het knopje aanhouden!

Als u hulp nodig heeft, drukt u op het knopje en geeft u zo automatisch een alarm naar de centrale. Bij de centrale kan men zien wie er op het alarm heeft gedrukt. Zij zullen dan hulp voor u inschakelen. 

Deze hulp zijn de personen die u zelf opgegeven heeft. 

Er dienen tenminste drie personen beschikbaar te zijn die, in geval van nood, hulp willen bieden.

Deze drie contactpersonen moeten:

  • in de buurt wonen
  • een huissleutel van u hebben
  • weten wie uw huisarts is
  • weten welke familieleden zij, zonodig, moeten waarschuwen

U kunt ook kiezen voor professionele zorgverleners of voor een combinatie van eigen contactpersonen en professionele zorgverleners.

Kosten persoonlijk alarm

De aansluitkosten bedragen, eenmalig, € 54,45. 

De abonnementskosten bedragen € 147,36 per jaar. ( €12,28 per maand )

U verleent hiervoor een machtiging aan Stichting Personen Alarmering Zeeland, zodat deze de kosten van uw rekening kunnen schrijven.  

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden een gedeelte van de kosten van het alarm. Hulst Voor Elkaar kan u helpen met deze aanvraag. 

Aanvragen van een persoonlijk alarm

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met ons.