Vrijwillige Burgeradviseur

Heeft u problemen met het invullen van allerlei formulieren en vindt u het moeilijk om uw administratie bij te houden, dan kan een vrijwillige burgeradviseur van Hulst Voor Elkaar u wellicht helpen!

Inwoners van de gemeente Hulst kunnen een beroep doen op de deskundigheid van vrijwillige burgeradviseurs. Burgeradviseurs zijn vrijwilligers van Hulst Voor Elkaar. Zij zijn vertrouwenspersoon en handelen altijd met respect voor uw privacy. Zij komen op afspraak bij u thuis.

 

Wat doet een burgeradviseur?

 

Een burgeradviseur kan o.a. helpen bij het invullen van formulieren en het uitzoeken en op orde brengen van uw administratie. De burgeradviseur kan ook structurele hulp bieden, zodat uw administratie geordend blijft. Hij/zij biedt ook hulp bij het indienen van aanvragen voor bepaalde voorzieningen. Hulp bij andere administratieve handelingen behoort ook tot de mogelijkheden. De burgeradviseur is een flinke steun in de wirwar van papieren.

 

Hoe kunt u beroep doen op een burgeradviseur?

 

De inzet van deze adviseurs is een gratis dienst voor inwoners van de gemeente Hulst.

Bij nieuwe aanmeldingen komt er eerst een welzijnswerker op huisbezoek om uitleg te geven. Ook zal zij dan onderzoeken of een burgeradviseur een passende oplossing voor u is of dat u doorverwezen dient te worden naar en andere instantie.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de welzijnswerkers.