Welzijnswerk

Hulst voor Elkaar gaat uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wat kan men nog zelf? En wat kunnen familie, andere mantelzorgers, vrijwilligers, betaalde of collectief beschikbare diensten betekenen in de ondersteuningsvraag? Hulst voor Elkaar helpt met antwoorden op deze vragen en ondersteunt in de meest ruime zin van het woord ontmoetingen tussen mensen. Zo draagt Hulst voor Elkaar bij aan een socialer en sterker Hulst, voor jong en oud. Als er een vraag voor ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) leeft, dan wendt men zich niet langer tot de gemeente, maar tot het meldpunt van Hulst voor Elkaar.

Keukentafelgesprekken

Heeft u  hulp of ondersteuning nodig? Dan wendt u  zich tot het meldpunt Hulst voor Elkaar. Onze welzijnswerkers brengen de hulpvraag in kaart. Indien nodig gebeurt dat door een huisbezoek met een zogenaamd keukentafelgesprek. 

We gaan uit van uw eigen kracht en verantwoordelijkheid. We bespreken eerst wat de hulpvrager, de familie, andere mantelzorgers, vrijwilligers en beschikbare diensten voor hen kunnen betekenen. Pas als deze mogelijkheden onvoldoende blijken, komt professionele hulp aan bod.

Als blijkt dat professionele ondersteuning nodig is, gaat men in overleg met de gekozen zorgaanbieder over de invulling. Dat gebeurt dus niet langer op basis van een indicatie van de gemeente. Voortaan is het gespreksverslag van Stichting Hulst voor Elkaar het startsignaal voor ondersteuning.

De praktijkervaringen tonen dat mensen in de gemeente Hulst echt voor elkaar wat willen betekenen. Het is niet alleen Hulst voor Elkaar (dus gemeentebreed), maar het is Ossenisse voor Elkaar, Nieuw-Namen voor Elkaar, etc. En dat werkt!

 

Dienstencheques

Met de dienstencheques Hulst voor Elkaar kan men allerlei klusjes laten doen. Een dienstencheque is goed voor 1 uur werk met 2 personen en kost 15 euro. De dienstencheques zijn op verschillende locaties in de gemeente Hulst te koop: Gemeentewinkel (Hulst), De Blaauwe Hoeve (Hulst), Ontmoetingscentrum De Lieve (Hulst), Verzorgingshuis Sint Antonius (Kloosterzande), De Warande (St.Jansteen), Malpertuus (Clinge), Slagerij Valent (Clinge), Centrum Jeugd en Gezin (Hulst) en bij het kantoor van Woonstichting Hulst (Hulst). De klusjes worden uitgevoerd door Hulst Werkt!, een project van Piblw-Reïntegratie in samenwerking met de gemeente Hulst, en door Service in de Regio van Dethon. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. Hulst Werkt! doet alle klussen, groot en klein, zoals bijv. tuinonderhoud, herstellen straatwerk, transport met een busje of aanhangwagen, schilderwerk, herstelwerkzaamheden binnen/buiten, fietsreparaties, verhuizingen, schoonmaakwerken zoals oprapen zwerfvuil, sneeuw ruimen, assistentie bij activiteiten, etc. Meer informatie: www.hulstwerkt.nl . Bij Service in de Regio kunt u terecht voor kleine klusjes en huishoudelijk werk, zoals ramen zemen, verplaatsen meubilair, instellen elektronisch apparatuur, herstelwerkzaamheden in en om het huis, uitruimen van bijv. een woning of schuurtje, strijken, boodschappen doen, etc.

 

Burgeradvisering

Stichting Hulst voor Elkaar biedt de dienst ‘burgeradvisering’. Uit de praktijk van Stichting Hulst voor Elkaar is gebleken dat veel mensen de nodige hulp kunnen gebruiken bij het invullen van formulieren, het uitzoeken van bankzaken, het aanvragen van voorzieningen etc. Alle inwoners van de gemeente Hulst kunnen een beroep doen op de deskundigheid van vrijwillige burgeradviseurs.