Directeur

Leeuwendaal zoekt in opdracht van Stichting Hulst voor Elkaar een Directeur. 

OVER DE ORGANISATIE

Stichting Hulst voor Elkaar is een fusie organisatie waarin vijf stichtingen zijn samengevoegd tot een nieuwe stichting. In 2014 werden de werkzaamheden en diensten van het voormalige Stichting Welzijn Hulst en van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen (afdeling Hulst) samengevoegd onder de noemer Stichting Hulst voor Elkaar. Het was hiermee de eerste stap naar de verdere ontwikkeling van deze organisatie naar een brede uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Participatie.

De stichting Hulst voor Elkaar is een maatschappelijk ondernemende organisatie, die de inwoners van de gemeente Hulst ondersteunt in al hun ondersteuningsvragen op het gebied van welzijn, zorg, bewegen, opgroeien en opvoeden. Deze ondersteuning is laagdrempelig, preventief, cliëntgericht, vraag gestuurd, outreachend, onafhankelijk, lokaal georganiseerd en voor iedereen. Bij de stichting werken ca. 50 medewerkers. Er is binnen de gemeente/regio geen sprake van een concurrentie positie.

FUNCTIE-INHOUD

Stichting Hulst voor Elkaar wil zich verder ontwikkelen tot een organisatie waarin de kwaliteit van dienstverlening en een professionele bedrijfsvoering hand in hand gaan. In het profiel van de organisatie krijgen met name strategie(bepaling), positionering, netwerken en verdere samenwerking nadrukkelijk een belangrijk accent. De uitdaging daarbij is steeds de vraag te stellen hoe toegevoegde waarde voor de burgers van Hulst kan worden gerealiseerd. Het maatschappelijk rendement van de stichting dient te worden gehaald.

De raad van toezicht ziet als de belangrijkste opdracht om verder te bouwen op het fundament dat nu gelegd is. Door verdere investering in de kennis en kunde binnen de organisatie, door optimaal inzetten van ondersteunende systemen in de bedrijfsvoering en door efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het verbeteren van de bekendheid en waardering voor de stichting bij de burger. Daarnaast het onderhouden van de relatie met de gemeente en haar belanghebbenden, alsmede het leggen van samenwerkingsverbanden met andere Z&W instellingen binnen de regio Zeeland.
Tot slot het onderzoeken en waar passend binnen de strategische visie, invoeren van nieuwe taken en nieuwe bronnen van inkomsten.

FUNCTIE-EISEN

Gelet op de huidige transities in het zorg- en het sociale domein, is het van belang dat de nieuwe bestuurder ervaring heeft met transformatieprocessen, waarbij zowel interne (verbinden, aansluiten, kwaliteit, innovatie en resultaatgerichtheid) als externe aspecten (strategie, profilering en afstemming binnen netwerken en ketens) van belang zijn.

De benoembare kandidaat beschikt o.a. over de volgende kennis en vaardigheden:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ervaring in een integraal verantwoordelijke managerial of directeurs/bestuurspositie, bij voorkeur opgedaan in professionele organisatie(s).
  • Brede kennis van en ervaring met strategisch beleid en managementvraagstukken.
  • Gedegen kennis op het gebied van bedrijfsvoering.
  • Aantoonbare ervaring met het in goede banen leiden van op verandering gerichte organisatieprocessen en in staat om deze op succesvolle wijze te implementeren.
  • Een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
  • Verbindend vermogen naar het management, de professionals en naar de externe stakeholders.

BELONING


Het betreft een functie voor 32 -36 uur. De standplaats is Hulst. De bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Welzijn ingeschaald in schaal 13 .

HOE KUNT U SOLLICITEREN OP DEZE FUNCTIE?


U kunt onderaan deze pagina uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken. Dat kan door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw voorletter(s) en roepnaam in te vullen, uw gegevens na te kijken en (bij voorkeur) uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag vóór 7 december 2017. 
Een pre-employment check en referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

MEER INFORMATIE?

Deze vacature wordt behandeld door Leeuwendaal. Het uitgebreide functieprofiel kunt u hier downloaden. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Lidewij Geertsma via telefoonnummer 088 - 00 868 00.

Nieuws

Veel belangstelling voor mountainbike clinic
Leuk artikel over de Mountainbike Clinic die we afgelopen zaterdag organiseerden, samen met Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen.
Kunstexposities
Kunst en cultuur dragen bij aan gezondheid, zorg en welzijn. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid.
Happy Moving
Heb je gezondheidsproblemen of pijn, spanning en stress, revalidatie of een beperking in je bewegingsmogelijkheden? Heb je weinig energie en wil je toch graag dansen en bewegen? Of wil je gewoon ontspannen bewegen op heerlijke muziek?
Kom naar het Happy Kookcafé
Nieuw! Het Happy Kookcafé Vanaf woensdag 8 november start het Happy Kookcafé. Dit initiatief wordt gestart door het project Happy People van Hulst voor Elkaar onder het motto ‘gezond leven doen we samen.’
Gezellig! De ontbijtclub
Elkaar ontmoeten, gezellig samen eten, belevingen delen en je netwerk vergroten. Klinkt je dat als muziek in de oren? Of als heel erg spannend? Dat maakt helemaal niet uit: iedereen is welkom bij de Ontbijtclub! Vanaf 9 november elke donderdag om 8.30 uur. Ben jij erbij?
De Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade werkt sinds kort ook op afspraak. Een goede oplossing voor formulieren die wat meer tijd kosten bij het invullen. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen iedereen in de gemeente Hulst bij het begrijpen van ‘ingewikkelde’ post en bij het invullen van formulieren. Denk daarbij aan post van de overheid, de belastingdienst of de zorgverzekeraar.