Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Hulst voor Elkaar - Profiel

‘lid met kennis van organisatie en financieel inzicht’


Een kandidaat voldoet aan onderstaand profiel en heeft daarnaast specifiek uit reeds vervulde functies aantoonbare ervaring met:

  • (financiële) eindverantwoording in project gerelateerde omgeving
  • projectmanagement
  • het aansturen van een organisatie

Over de Stichting
Stichting Hulst voor Elkaar is een professionele zorg- en welzijnsorganisatie die de uitvoeringsregie van activiteiten in het sociaal domein vormgeeft in het verzorgingsgebied van Gemeente Hulst voor alle burgers, individueel en collectief, van jong tot oud. Stichting Hulst voor Elkaar werkt laagdrempelig, preventief en cliëntgericht. De Stichting is onafhankelijk en een lerende organisatie, altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om de hulp- en dienstverlening te vernieuwen in een veranderende samenleving.   

De missie is: Stichting Hulst voor Elkaar streeft na dat (kwetsbare) burgers volwaardig en zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving: ieder mens telt mee en doet mee. Wij ondersteunen hen daarbij met hoofd, hart en handen. 

Stichting Hulst voor Elkaar heeft een op waarden gebaseerde visie die als referentiekader dient voor al haar beslissingen. De kernwaarden zijn betrouwbaar, vernieuwend en verbindend.

De Stichting wordt aangestuurd door een 1-hoofdige directeur-bestuurder en beschikt over een Raad van Toezicht (RvT). 

Samenstelling Raad van Toezicht:
De RvT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. 

De samenstelling, taak en werkwijze is nader geregeld bij een reglement dat door de bestuurder en RvT is vastgesteld.

Belangrijkste taken van de Raad van Toezicht: 

1) Het toezien op het realiseren van de doelstellingen van de Stichting en bewaken van het DNA van de organisatie;

2) Het vaststellen van de jaarrekening;

3) Het uitoefenen van de werkgeversrol richting directeur-bestuurder;

4) Het adviseren aan / reflecteren met de directeur-bestuurder;

5) Het aandragen van invloeden uit de samenleving;

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht:

Kennis en ervaring

1) heeft gevoel voor/ affiniteit met het gedachtegoed van de Stichting;  

2) heeft kennis van of ervaring in een semi-publieke organisatie;

3) heeft zicht op ontwikkelingen binnen de sector of wil zich daarin verdiepen; 

4) heeft zicht op maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het sociale domein, organisatieontwikkeling en kennis van toezicht;

5) kan een bestuurlijke inbreng leveren vanuit eigen kennis en ervaring;

6) is onafhankelijk,  heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties;

7) heeft maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit, sterk ontwikkeld normbesef en is zorgvuldig; 

8) heeft bij voorkeur een regionale verankering met Zeeuws-Vlaanderen;

9) heeft op hoofdlijnen kennis van wet- en regelgeving in Social Work en de Governancecode en is bereid daar naar te handelen.

Competenties

1) heeft het vermogen om de implicaties van voorstellen te overzien;

2) heeft het vermogen om, in het belang van klanten en de doelen van de organisatie,

uiteenlopende belangen te wegen;

3) heeft een duidelijke lange termijnvisie, en probeert te abstraheren van een eigenbelang of deelbelang;

4) is gemakkelijk aanspreekbaar voor anderen en kan goed luisteren;

5) bezit organisatiesensitiviteit en een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;

6) heeft oog voor het belang van noodzakelijke vertrouwelijkheid die de aard van de

werkzaamheden met zich mee brengt;

7) is betrokken en kan tegelijk met handen op de rug opereren; 

De leden van de Raad van Toezicht zijn betrokken bij de Stichting Hulst voor Elkaar maar weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie. Zij weten ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel zelfs te interveniëren; echter, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten. 

8) is besluitvaardig. Een lid van de Raad van Toezicht kan en wil de verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en durft waar nodig te handelen; 

9) heeft een proactieve houding en gedrag;

De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van directie en collega-toezichthouders, maar nemen zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken. Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner. 

10) kan goed samenwerken in teamverband;

De leden zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit en door bij te dragen aan een open kritisch klimaat. Een goed team wordt gedragen door een positief kritische sfeer maar er dient ook ruimte te zijn voor goede collegiale verhoudingen waarbij ook een goed gevoel voor humor past. 

11) is in staat tot kritische reflectie op de bestaande oriëntatie en bestuurlijke inrichting van de organisatie en tot kritische zelfreflectie; 

Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail vóór 17 mei 2021. U kunt deze richten aan Raad van Toezicht van Stichting Hulst voor Elkaar, t.a.v. de heer E. d’Hooghe (voorzitter), via e-mail: hjanssen@hulstvoorelkaar.nl

De selectie zal plaatsvinden door de Raad van Toezicht. De kandidaten maken voor hun aanstelling kennis met de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder dhr. Henk Janssen (0114 - 684700) of via e-mail: hjanssen@hulstvoorelkaar.nl. Dhr. Janssen brengt u desgewenst in contact met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 

 

 

 

Nieuws

Vacature: Lid Raad van Toezicht
Onze Stichting zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Corona: wat zijn onze regels?
Hulst voor Elkaar volgt de overheid in het nemen van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Schrijf je sterk
Schrijfliefhebbers opgelet! Gratis workshop van schrijver Jan Vantoortelboom. Schrijven maakt je sterk!
Taalvrijwilligers gezocht
Wil je graag andere mensen helpen met taal? Taalvrijwilligers helpen mensen op weg die moeite hebben met lezen en schrijven.
Doe mee met Hulst wandelt! en win
Doe mee met Hulst wandelt! en win tegoedbonnen om lokaal te shoppen.
Voel je je alleen? Dit kun je doen
Voel je je alleen? Of weet je iemand die alleen is en wel wat aandacht gebruiken kan? Wij helpen bij contact!
Wijs met de tablet! We helpen u op pad
Blijf in contact met de mensen om u heen! We laten u graag zien wat online mogelijk is.
Hardloopwedstrijd met online klassement
Meedoen aan een hardloopwedstrijd en je prestaties meten met anderen? Het kan!
Webtips in coronatijd
Praktische websites met speciale informatie of tips om de tijd in het teken van coronamaatregelen door te komen.
Nooit meer moe? Het kan!
Wil je meer fut? Beter slapen? Goed eten? We coachen je online, elke week. Gratis!
Bel eens iemand op: in actie tegen eenzaamheid
Met een praatje, een gezellig babbeltje of een luisterend oor zijn we er voor elkaar. Help mee en bel eens iemand op!
Oranje Fonds steunt geluksmomentjes
Het Oranjefonds ondersteunt de Geluksmomenten in de gemeente Hulst met 5750 euro.
Online leefstijlcoaching: lekkerder in je vel
Wil je lekkerder in je vel zitten? Echt werk maken van je gezondheid? Dat kan nu ook online bij ons! Kosteloos, sluit aan!
Video: wie we zijn en wat we doen
Weten wie we zijn en wat we doen? Je ziet het in onze video!