over de jeugdwet

Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Als dat niet vanzelf gaat, is er hulp nodig. Voor alle ondersteuning en zorg bij opvoeden en opgroeien kun je terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar.

De Jeugdwet regelt de organisatie van jeugdhulp. Dit is ondersteuning, hulp en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders als er opgroei- en opvoedingsproblemen zijn, of als er psychische en gedragsproblemen zijn. De Jeugdwet is er voor kinderen tot 18 jaar en soms tot maximaal 23 jaar.

Wat doen wij
Stichting Hulst voor Elkaar geeft advies en informatie aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers over opgroeien en opvoeden. Als er gespecialiseerde hulp nodig is, zorgen we dat dat in gang wordt gezet.

Stichting Hulst voor Elkaar is spin in het web en werkt samen met andere hulpverlenende partijen. Er is een vast contactpersoon, die zorgt dat de zorg beschikbaar komt die het beste bij de hulpvraag past. Stichting Hulst voor Elkaar geeft een advies aan Gemeente Hulst, die beslist of de zorg wordt ingezet.

Wat valt onder de Jeugdwet

 • Preventie (gericht op het voorkomen van opvoedproblemen)
 • Zorg en (gespecialiseerde) hulp bij opvoedings- en/of gedragsproblemen
 • GGZ (geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld autisme, adhd en add)
 • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Woonvoorziening (pleegzorg, gezinshuis, behandelgroep)
 • Begeleid zelfstandig wonen (ambulant)
 • Vervoer in uitzonderlijke situaties
 • Aanvraag onderzoek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Kinder- en jeugdbescherming (onder toezichtstelling, voogdijmaatregelen en jeugdreclassering)

Kind centraal
Kinderen en jongeren staan centraal in de hulpverlening. Deze sluit zoveel mogelijk aan bij wat het kind en/of de ouders/verzorgers nodig hebben en bij wat zij zelf kunnen doen. Als dat mogelijk is, geeft het kind of de jongere zelf aan wat hij kan of nodig heeft. Kinderen, jongeren en hun ouders houden zoveel mogelijk zelf de regie in handen.

Als je hulp nodig hebt, kun je een afspraak maken. Bel 0114-684700 of stuur een e-mail naar info@hulstvoorelkaar.nl. Je kunt ook op advies van iemand anders bij ons terecht komen, bijvoorbeeld via de jeugdverpleegkundige, school, zorgaanbieders of Veilig Thuis (advies en meldpunt kindermishandeling). Stichting Hulst voor Elkaar onderzoekt of het advies passend is.

In de Jeugdwet is opgenomen dat deze zorgprofessionals rechtstreeks kunnen doorverwijzen naar andere zorgprofessionals:

 • Huisarts, jeugdarts (GGD) en de kinderarts
 • Rechter en officier van justitie

Werkwijze
Na de aanmelding gaan we samen in gesprek. We kijken naar wat goed gaat en wat beter kan, thuis maar bijvoorbeeld ook op school of tijdens de vrijetijdsbesteding. We zoeken samen naar een oplossing die past bij de situatie. We kijken wat je zelf kunt doen, maar ook wat familie, vrienden en bekenden kunnen doen.

Samen bepalen we wat er aan hulp nodig is en wie welke taak heeft. Als er meer zorg en begeleiding nodig is, kijken we welke zorgaanbieder daarbij past.

Als het niet veilig is
Wat doen we als er sprake is van een onveilige situatie? Dan is Hulst voor Elkaar verplicht om actie te ondernemen.

Meldcode
De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners moeten omgaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en (vermoedens van) kindermishandeling. De Meldcode bestaat uit vijf stappen: 1. Het in kaart brengen van signalen. 2. Het overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis. 3. Gesprek met ouders/verzorgers. 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 5. Beslissen over melden en/of hulp organiseren.
www.veiligthuis.nl

Verwijsindex
Hulst voor Elkaar werkt met de Verwijsindex. Dat is een systeem waardoor professionals tijdig kenbaar kunnen maken aan elkaar dat ze betrokken zijn bij een kind of jongere, en dat risicosignalen van organisaties en hulpverleners bij elkaar brengt. Zo kunnen ze hulpverlening op elkaar afstemmen.

De Verwijsindex Zeeland zorgt dat een kind in de problemen niet onzichtbaar blijft en dat er zorg, hulp of bijsturing komt om zich veilig te ontwikkelen. De Verwijsindex Zeeland is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
www.verwijsindexzeeland.nl

Vertrouwenspersoon
Jongeren, kinderen en ouders die jeugdhulp krijgen, kunnen veel vragen hebben. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Maak je gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of problemen? Of ben je ontevreden en voel je je niet gehoord? Een onafhankelijke vertrouwenspersoon staat je gratis bij. De vertrouwenspersoon is dichtbij en bereikbaar. Wil je advies of heb je een klacht? Bel dan naar Zorgbelang Brabant | Zeeland: 088 - 555 10 00.
www.adviespuntzorgbelang.nl

Privacy
Hulst voor Elkaar gaat zorgvuldig om met privacy en dat is vastgelegd in onze privacyverklaring, die je vindt op www.hulstvoorelkaar.nl/contact.

Nieuws

12 juni : Creatief Mantelzorgcafé
Bent u een mantelzorger uit de gemeente Hulst? Kom dan op 12 juni om 14 uur naar Binnendéur in Kloosterzande!
5 juni : HVV'24 Walking Football Toernooi
Ter ere van het 100 jarig bestaan van HVV'24 is er een groots Walking Football Toernooi op woensdag 5 juni!
15 mei : Start Sociaal Vitaal Sint Jansteen
Bent u 65+ ? Doe dan mee in Sint Jansteen met Sociaal Vitaal !!
13 mei : Een optimale weerstand
Gratis Leefstijlcoaching ! Wil je een sterkere weestand? Kom dan maandag 13 mei om 19.15 uur naar Den Dullaert in Hulst!
Muziek Carrousel
Op 8 mei in Binnendéur - Kloosterzande Doe mee, zing mee en maak muziek!
15 mei : Baby soos
Voor ouders met kun kindjes. Op woensdag 15 mei in het Zenhuys, Hulst.
29 mei 2024 : Gezondheidsonderzoek Clinge
Gratis gezondheidsonderzoek in Malpertuus op woensdag 29 mei voor 55+ Van 15.00 tot 19.00 uur.
Vrijwilliger gezocht De Lieve
Ontmoetingscentrum De Lieve is op zoek naar mensen die hun handen uit de mouwen willen steken.
22 mei - Mantelzorglunch
Ben je mantelzorger? Kom dan gezellig lunchen op woensdag 22 mei van 12 tot 15 uur in de cafetaria van Den Dullaert!
Mantelzorgcompliment
Met deze jaarlijkse waardering bedankt Hulst alle mantelzorgers die zich inzetten voor een inwoner van de gemeente.
Elke Trap Telt start van 18 april
Verbeter in 10 weken tijd je gezondheid en conditie !!
17 april 2024 - Babysoos
Uitleg over Shantala Massage Voor ouders met hun kindjes
23 april 2024: Kennismaking met de bibliotheek in Hulst
De nieuwe bibliotheek in Hulst ziet er prachtig uit en doet ook veel meer dan boeken uitlenen!
Showdown ; activiteit voor mensen met een visuele beperking
Showdown is dé reactiesport voor visueel beperkte mensen.
Vacature van de maand: vluchtelingenwerk
Vacature van de maand: vluchtelingenwerk Iedere maand zetten we een vrijwilligersvacature in het zonnetje. Deze maand is dat vluchtelingenwerk.
Campagne: "Tijd voor Elkaar"
Onze nieuwe campagne gaat van start! Met deze campagne willen we mensen inspireren om vrijwilligerswerk te doen en vrijwilligers in het zonnetje zetten.
Nijntje beweegprogramma
Al jong goed leren bewegen is belangrijk voor later. Voor peuters en kleuters is er nu het Nijntje Beweegdiploma!
Start Baby Soos - voor jonge ouders en hun kindjes
Voor alle jonge ouders uit onze gemeente komt er een Baby Soos. Als feestelijke aftrap organiseren wij een tweedehands beurs voor al uw babyspullen.
Afspraak? Kies uit verschillende locaties!
Voortaan zijn fysieke afspraken bij Stichting Hulst voor Elkaar mogelijk op verschillende locaties in Gemeente Hulst.De hoofdlocatie is: Broodmarkt 8 in Hulst (De Lieve). Ons postadres: Postbus 11, 4560 AA Hulst.
Wandel mee! 27 mooie routes in de gemeente
Ontdek je eigen streek met leuke routes!
Taalvrijwilligers gezocht
Wil je graag andere mensen helpen met taal? Taalvrijwilligers helpen mensen op weg die moeite hebben met lezen en schrijven.
Wijs met de tablet! We helpen u op pad
Blijf in contact met de mensen om u heen! We laten u graag zien wat online mogelijk is.
Bel eens iemand op: in actie tegen eenzaamheid
Met een praatje, een gezellig babbeltje of een luisterend oor zijn we er voor elkaar. Help mee en bel eens iemand op!
Leefstijlcoaching: lekkerder in je vel
Wil je lekkerder in je vel zitten? Echt werk maken van je gezondheid? Dat kan online en fysiek. Kosteloos, sluit aan!
Video: wie we zijn en wat we doen
Weten wie we zijn en wat we doen? Je ziet het in onze video!