over de jeugdwet

Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Als dat niet vanzelf gaat, is er hulp nodig. Voor alle ondersteuning en zorg bij opvoeden en opgroeien kun je terecht bij Stichting Hulst voor Elkaar.

De Jeugdwet regelt de organisatie van jeugdhulp. Dit is ondersteuning, hulp en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders als er opgroei- en opvoedingsproblemen zijn, of als er psychische en gedragsproblemen zijn. De Jeugdwet is er voor kinderen tot 18 jaar en soms tot maximaal 23 jaar.

Wat doen wij
Stichting Hulst voor Elkaar geeft advies en informatie aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers over opgroeien en opvoeden. Als er gespecialiseerde hulp nodig is, zorgen we dat dat in gang wordt gezet.

Stichting Hulst voor Elkaar is spin in het web en werkt samen met andere hulpverlenende partijen. Er is een vast contactpersoon, die zorgt dat de zorg beschikbaar komt die het beste bij de hulpvraag past. Stichting Hulst voor Elkaar geeft een advies aan Gemeente Hulst, die beslist of de zorg wordt ingezet.

Wat valt onder de Jeugdwet

 • Preventie (gericht op het voorkomen van opvoedproblemen)
 • Zorg en (gespecialiseerde) hulp bij opvoedings- en/of gedragsproblemen
 • GGZ (geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld autisme, adhd en add)
 • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Woonvoorziening (pleegzorg, gezinshuis, behandelgroep)
 • Begeleid zelfstandig wonen (ambulant)
 • Vervoer in uitzonderlijke situaties
 • Aanvraag onderzoek Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Kinder- en jeugdbescherming (onder toezichtstelling, voogdijmaatregelen en jeugdreclassering)

Kind centraal
Kinderen en jongeren staan centraal in de hulpverlening. Deze sluit zoveel mogelijk aan bij wat het kind en/of de ouders/verzorgers nodig hebben en bij wat zij zelf kunnen doen. Als dat mogelijk is, geeft het kind of de jongere zelf aan wat hij kan of nodig heeft. Kinderen, jongeren en hun ouders houden zoveel mogelijk zelf de regie in handen.

Als je hulp nodig hebt, kun je een afspraak maken. Bel 0114-684700 of stuur een e-mail naar info@hulstvoorelkaar.nl. Je kunt ook op advies van iemand anders bij ons terecht komen, bijvoorbeeld via de jeugdverpleegkundige, school, zorgaanbieders of Veilig Thuis (advies en meldpunt kindermishandeling). Stichting Hulst voor Elkaar onderzoekt of het advies passend is.

In de Jeugdwet is opgenomen dat deze zorgprofessionals rechtstreeks kunnen doorverwijzen naar andere zorgprofessionals:

 • Huisarts, jeugdarts (GGD) en de kinderarts
 • Rechter en officier van justitie

Werkwijze
Na de aanmelding gaan we samen in gesprek. We kijken naar wat goed gaat en wat beter kan, thuis maar bijvoorbeeld ook op school of tijdens de vrijetijdsbesteding. We zoeken samen naar een oplossing die past bij de situatie. We kijken wat je zelf kunt doen, maar ook wat familie, vrienden en bekenden kunnen doen.

Samen bepalen we wat er aan hulp nodig is en wie welke taak heeft. Als er meer zorg en begeleiding nodig is, kijken we welke zorgaanbieder daarbij past.

Als het niet veilig is
Wat doen we als er sprake is van een onveilige situatie? Dan is Hulst voor Elkaar verplicht om actie te ondernemen.

Meldcode
De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners moeten omgaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en (vermoedens van) kindermishandeling. De Meldcode bestaat uit vijf stappen: 1. Het in kaart brengen van signalen. 2. Het overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis. 3. Gesprek met ouders/verzorgers. 4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 5. Beslissen over melden en/of hulp organiseren.
www.veiligthuis.nl

Verwijsindex
Hulst voor Elkaar werkt met de Verwijsindex. Dat is een systeem waardoor professionals tijdig kenbaar kunnen maken aan elkaar dat ze betrokken zijn bij een kind of jongere, en dat risicosignalen van organisaties en hulpverleners bij elkaar brengt. Zo kunnen ze hulpverlening op elkaar afstemmen.

De Verwijsindex Zeeland zorgt dat een kind in de problemen niet onzichtbaar blijft en dat er zorg, hulp of bijsturing komt om zich veilig te ontwikkelen. De Verwijsindex Zeeland is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
www.verwijsindexzeeland.nl

Vertrouwenspersoon
Jongeren, kinderen en ouders die jeugdhulp krijgen, kunnen veel vragen hebben. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Maak je gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of problemen? Of ben je ontevreden en voel je je niet gehoord? Een onafhankelijke vertrouwenspersoon staat je gratis bij. De vertrouwenspersoon is dichtbij en bereikbaar. Wil je advies of heb je een klacht? Bel dan naar Zorgbelang Brabant | Zeeland: 088 - 555 10 00.
www.adviespuntzorgbelang.nl

Privacy
Hulst voor Elkaar gaat zorgvuldig om met privacy en dat is vastgelegd in onze privacyverklaring, die je vindt op www.hulstvoorelkaar.nl/contact.

Nieuws

Inspraakdag - sport- en cultuurhart Kloosterzande
Voor de inwoners van Kloosterzande en buurdorpen Hengstdijk, Walsoorden, Ossenisse en Kuitaart. Kom op 27 juni 2023 kennismaken met de plannen die er zijn voor Sport- en Cultuurhart Kloosterzande.
Ademhaling - De leefstijlcoach wijst je de weg
Ademen doen we gelukkig onbewust maar wat als je het nu onbewust verkeerd doet? Onze leefstijlcoach wijst je de weg.
Vragenlijst voor de inwoners van Kloosterzande en omstreken.
Sport- en cultuurhart Kloosterzande heeft een vragenlijst uitgezet voor inwoners van Kloosterzanden en omstreken. Ze vragen hierbij naar het beweeg- en cultuurgedrag van de inwoners. Zo probeert men inzicht te krijgen of er nog behoefte is aan ander aanbod in Kloosterzande.
Lezing over Palliatieve zorg
Palliatieve zorg - Leven toevoegen aan de dagen. Een lezing met medewerking van het palliatief team van ZorgSaam. Gaat in op het belang van deze vorm van Zorg.
Zo versterk je je weerstand - Gratis leefstijlcoaching
Krijg jij als ouder ook ieder virus van de kinderopvang in huis met alle gevolgen van dien? Verhoog je weerstand en houd de ziektes buiten de deur.
Gezondheidsonderzoek
Inzicht in uw gezondheid kan u verder helpen. Tijdens het evenement: ‘Dit is Ons Dorp’ in Clinge kunt u gratis meedoen aan de gezondheidscheck.
De Graauwse keuken
Tijdens deze culinaire bijeenkomst komen er verschillende technieken en ingrediënten aan bod.
Kinderkookcafé -Lekkere en leerzame workshop
Tijdens het Kinderkookcafé bereid je samen met andere kinderen een maaltijd. Dat is leuk en leerzaam!
Start Baby Soos - voor jonge ouders en hun kindjes
Voor alle jonge ouders uit onze gemeente komt er een Baby Soos. Als feestelijke aftrap organiseren wij een tweedehands beurs voor al uw babyspullen.
Mantelzorgcafé - kennismaking met Westerlicht
In januari 2023 is Westerlicht geopend in Hulst. Dit is een centrum voor leven met en na kanker.
Alzheimercafé - de gevolgen van dementie
Dementie heeft een grote impact op degene die het overkomt, maar zeker ook op de naasten. Tijdens dit café gaan we dieper in op de gevolgen van dementie.
Elke stap telt - Vogelwaarde
Wandel mee in en om Vogelwaarde
Gezocht: Actieve / muzikale vrijwilligers
Voor Feest van Muziek en Feest van Herkenning zijn wij op zoek naar Actieve Vrijwilligers voor het reminiscentieproject.
Wij zoeken: stoere collega Social worker
Zoek je leuk werk in een leuk team? Wij zoeken een nieuwe collega Social worker!
J0NG114: voor jou tot 24 jaar!
J0NG114 is de naam voor het Jeugd- en Jongerenwerk in gemeente Hulst. Heb je vragen, wil je je verhaal kwijt, nieuwe mensen ontmoeten of iets leuks ondernemen? Kom eens langs in Komma, stel je vraag aan het JIP of doe mee met een van de projecten van De Verschilmakers.
Afspraak? Kies uit verschillende locaties!
Voortaan zijn fysieke afspraken bij Stichting Hulst voor Elkaar mogelijk op verschillende locaties in Gemeente Hulst.De hoofdlocatie is: Broodmarkt 8 in Hulst (De Lieve). Ons postadres: Postbus 11, 4560 AA Hulst.
In een Lief- en Leedstraatje is het fijn
Met meer aandacht voor elkaar, wordt je straat een beetje mooier. Dat is het doel van het project ‘Lief en Leed Straatje’.
Gezocht: gastvrouw/gastheer De Lieve
Deel jouw gezelligheid! Wordt gastvrouw/gastheer in De Lieve!
Wandel mee! 27 mooie routes in de gemeente
Ontdek je eigen streek met leuke routes!
Taalvrijwilligers gezocht
Wil je graag andere mensen helpen met taal? Taalvrijwilligers helpen mensen op weg die moeite hebben met lezen en schrijven.
Wijs met de tablet! We helpen u op pad
Blijf in contact met de mensen om u heen! We laten u graag zien wat online mogelijk is.
Bel eens iemand op: in actie tegen eenzaamheid
Met een praatje, een gezellig babbeltje of een luisterend oor zijn we er voor elkaar. Help mee en bel eens iemand op!
Oranje Fonds steunt geluksmomentjes
Het Oranjefonds ondersteunt de Geluksmomenten in de gemeente Hulst met 5750 euro.
Leefstijlcoaching: lekkerder in je vel
Wil je lekkerder in je vel zitten? Echt werk maken van je gezondheid? Dat kan online en fysiek. Kosteloos, sluit aan!
Video: wie we zijn en wat we doen
Weten wie we zijn en wat we doen? Je ziet het in onze video!