De zorgaanvraag indienEN: het proces uitgelegd

Stichting Hulst voor Elkaar is door de gemeente Hulst gevraagd om inwoners te adviseren rondom de aanvragen in het kader van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Ondersteuning nodig?

Heeft u advies of ondersteuning nodig? U kunt op verschillende manieren contact opnemen:

 • U kunt elke werkdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur terecht bij een medewerker van ons Loket. We zijn gevestigd in de Gemeentewinkel.
 • U kunt bellen op ons algemene nummer: 0114 – 684 700.
 • U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen. Vul het online contactformulier in.

Uw vraag wordt in behandeling genomen. Indien er aanvullende informatie nodig is, maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers. U krijgt meteen te horen wie er bij u langskomt en wanneer. Dit gesprek wordt bij voorkeur bij u thuis gevoerd, of eventueel bij ons op kantoor.

Persoonlijk gesprek

In het Persoonlijk gesprek vragen we u naar wat u zelf nog kunt. En we bespreken wie u kan ondersteunen vanuit uw eigen netwerk. Daarnaast brengen we in kaart hoe we u rechtstreeks kunnen helpen vanuit Stichting Hulst voor Elkaar. We hebben namelijk veel kennis in huis. Afhankelijk van uw vraag en van de mogelijkheden binnen de wetgeving komt u mogelijk in aanmerking voor het indienen van een aanvraag bij de gemeente of u komt niet in aanmerking voor het indienen van een aanvraag. We zijn namelijk gebonden aan voorwaarden voor het indienen van een aanvraag. Wat de mogelijkheden zijn, dat hoort u van onze medewerker.

Zoeken naar mogelijkheden

 • U komt mogelijk in aanmerking voor een persoonlijke voorziening die vergoed wordt vanuit de Jeugdwet of de WMO. Dan gaan we over tot het doen van een aanvraag. Daarbij helpen wij u. Wij adviseren u, doen onderzoek en dienen de aanvraag in bij de gemeente. De gemeente Hulst beslist of u daadwerkelijk de ondersteuning krijgt toegekend. 
 • U komt niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet of de WMO, dan helpen we u als stichting op een andere manier.
  • U krijgt individuele begeleiding door één van onze medewerkers. (kort of langdurig).
  • U wordt door ons in contact gebracht met een partnerorganisatie die beter kan inspelen op uw hulpvraag.
  • U kunt deelnemen aan één van de vele projecten die door onze stichting of door onze partners worden georganiseerd. Denk aan groepstrainingen, cursussen of activiteiten.
  • Er zijn misschien nog andere mogelijkheden, onze medewerker zal u hierover informeren.

Het proces

Als onze medewerker inschat dat u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit één van de zorgwetten, dan starten we een aanvraagprocedure. Een aanvraag indienen bij de gemeente Hulst werkt als volgt:

 • Eén van onze medewerkers voert een persoonlijk gesprek met u.
 • We bespreken uw persoonlijke behoeften en uw hulpvraag.
 • We brengen in kaart wat u zelf nog kunt.
 • We brengen in kaart op welke manier u ondersteuning kunt krijgen vanuit uw netwerk.
 • Wij leggen contacten met derde partijen voor het verzamelen van onder andere medische informatie voor in uw dossier.
 • Wij maken een gespreksverslag van het persoonlijk gesprek. Dit gespreksverslag dient als aanvraagformulier bij de gemeente.
 • U geeft goedkeuring op het gespreksverslag (indien nodig wordt dit aangepast).
 • Het gespreksverslag inclusief bijlagen, wordt ingediend als aanvraag bij de gemeente Hulst.
 • De gemeente Hulst neemt een besluit over uw aanvraag.
 • U ontvangt per post het besluit over uw aanvraag (de beschikking), hierin staat waar u recht op heeft.
 • In de beschikking kan staan dat uw voorziening:
  • wordt toegekend zoals is aangevraagd
  • deels wordt toegekend
  • niet wordt toegekend.
 • Het proces neemt in totaal acht weken in beslag van aanvraag tot goedkeuring. Informeer bij onze medewerker die uw dossier behandelt wat de startdatum is van de aanvraag. (Een deel van bovenstaand proces valt onder 'vooronderzoek' en is niet de startdatum van de aanvraag). 
 • Indien u het niet eens bent met uw beschikking, kunt u overwegen bezwaar te maken bij de gemeente  Hulst.


Eigen bijdrage

Wanneer u ondersteuning ontvangt in het kader van de Jeugdwet of de WMO, dan betaalt u een eigen bijdrage aan de gemeente. De hoogte van het bedrag wordt berekend aan de hand van het inkomen, de leeftijd en het vermogen van de aanvrager. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage voor alle gemeenten in Nederland.

Achtergrondinformatie zorgwetten

We hebben de zorgwetten voor u samengevat (beknopt). Lees meer Over Zorgwetten.

Nieuws

Kunstweekend Kloosterzande (KwK)
Dorpshuis Binnendéur doet mee aan het Kunstweekend Kloosterzande (KwK). Onder anderen Jan van Delft, finalist van SBS 6-programma Verzamelkoorts is te gast.
Kickboksen voor leerlingen Reynaertcollege
Wil jij werken aan je conditie of je zelfvertrouwen een boost geven? Dan is kickboksen iets voor jou! Deze sport helpt je om te leren grenzen te stellen en voor jezelf op te komen.
Hulst voor Elkaar heeft eerste officiële leefstijlcoach van Zeeland
Hulst voor Elkaar heeft de eerste erkende leefstijlcoach van Zeeland in huis. Tom Erpelinck heeft zijn post-hbo-opleiding daarvoor met succes afgerond.
Week van de Amateurkunst
Talent gezocht! We zoeken amateurkunstenaars die anderen willen laten genieten van hun talent. Tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK) in Hulst krijgen artiesten en kunstenaars een podium. De WAK is van 2 tot en met 10 juni in het centrum van Hulst. Doen jullie mee?
Wij zoeken: Chauffeurs boodschappenbus (m/v, vrijwilligersfunctie)
Stap achter het stuur van onze boodschappenbus! Hulst voor Elkaar is per direct op zoek naar chauffeurs (m/v) voor 1 ochtend per week. Als Chauffeur Boodschappenbus (vrijwilligersfunctie) breng je mensen die zelf geen vervoer hebben, van en naar de supermarkt. Voor meer informatie, neem contact op via info@hulstvoorelkaar.nl.
Teken- en schilderclub
We starten met een teken- en schilderclub. Doel van de club is om met een groep enthousiaste mensen te gaan (leren) tekenen en schilderen. Dit gebeurt onder leiding van een deskundige vrijwilliger.
Kunstexposities
Kunst en cultuur dragen bij aan gezondheid, zorg en welzijn. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbaren, welbevinden en gezondheid.
De Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade werkt sinds kort ook op afspraak. Een goede oplossing voor formulieren die wat meer tijd kosten bij het invullen. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen iedereen in de gemeente Hulst bij het begrijpen van ‘ingewikkelde’ post en bij het invullen van formulieren. Denk daarbij aan post van de overheid, de belastingdienst of de zorgverzekeraar.